Bạn muốn tm một địa chỉ c thể gip bạn bứt ph trong qu trnh luyện IELTS một cch ngoạn mục nhất ? Hoặc t nhất l c thể gip bạn tăng thm một vi điểm IELTS m bạn đ thi vi lượt rồi m chưa xong ?
Hy nhớ đến El Academy - khng chỉ l trung tm luyện thi IELTS đơn thuần, El Academy l nơi chắp cnh ước mơ của bạn. Với phương php mới mang tnh khoa học v tập trung chủ yếu vo việc p dụng cc ứng dụng cng nghệ vo giảng dạy, cộng với tn chỉ đnh gi cao vai tr của sự sng tạo trong học tập v kiến thức hơn điểm số, El l nơi đa số cc bạn sinh vin cũng như cc học vin lớn tuổi thấy thoải mi như ở nh. Đa phần cc học vin đ đi lm th thường thuộc trong cc ngnh y tế v xy dựng.
Để biết thm chi tiết, vui lng lin hệ :
EL ACADEMY
Số 2, ng 14 Huỳnh Thc Khng, H Nội
Hotline: 04 73035 999
Email: contact@elacademy.edu.vn
Blog :
http://giaolangielts.blogspot.com/
https://anhnguluandam.wordpress.com/
https://tuhocielt.wordpress.com
anhnguthucchien.tumblr.com
http://luyenthitienganh.vn102.net/
http://hocvienielts.blogspot.com/