I. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Người lao động làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động độc hại, vệ sinh lao động theo quy định.
II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN HUẤN LUYỆN AN TOÀN
a) Các kiến thức chung: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
b) Phần 2 của kiến thức chuyên ngành:
- Tổng quan về các công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
- Các yếu tố nguy cơ, có hại khi làm việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
- Kỹ thuật an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp tại nơi làm việc hoặc vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
- Xử lý các sự cố sản xuất, nghề nghiệp tai nạn.

III. LIÊN HỆ TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN TẠI VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VIỆTNAM
Trụ sở chính: Số 6, phố Hàm Tử Quan, Phường Chương Dương, QuậnHoàn Kiếm, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Số 31 phố Tư Đình - Quận Long Biên - HàNội.
Điện thoại: 0432 665 326 - Fax: 0432 665 316
Hotline: 0912 68 00 42 - Email: kiemdinhvietnam1@gmail.com
____________________________
Bài hát Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Bằng Kiều hát cực hay<~~~ CLICK để thưởng thức