Trong bi viết dưới đy bạn sẽ nắm bắt được những cu trả lời mẫu cho phần viết biểu đồ trong IELTS writing task 1. Mỗi dạng biểu đồ sẽ c một cch viết khc nhau, đề thi IELTS mẫu dưới đy sẽ giới thiệu cho bạn một số cấu trc cu thường gặp trong dạng bi viết biểu đồ.

Cấu trc của IELTS writing task 1

Mở bi (Introduce the graph)
Giới thiệu tổng quan (Give an overview)
Đi vo chi tiết (Give the details)

Mở bi

Bắt đầu với một hoặc hai cu giới thiệu về vấn đề được nhắc đến trong đề bi. Rất nhiều bạn cảm thấy kh khăn ngay từ bước mở đầu ny v chng ta nn hạn chế việc lặp lại đề bi. Một cch đơn giản l ta hy paraphase những g đề bi viết ra, ch mốc thời gian nếu c.

V dụ phần mở bi cho biểu đồ trn:

The line graph illustrates the amount of fast food consumed by teenagers in Australia between 1975 and 2000, a period of 25 years.

b. Giới thiệu tổng quan
Hầu hết cc thầy c đến từ cc trung tm luyện thi IELTS H Nội uy tn đều yu cầu bạn phải c một ci nhn tổng quan về xu hướng m bi đưa ra. V vậy, trong cu đầu tin của phần tng quan, đừng đưa ra một chi tiết no cả. Hy nhn phần đầu v cuối giai đoạn để đưa ra xu hướng của ton bi.
Một cch hay nữa l chng ta c thể đặt cu tổng quan ở cuối bi viết, bạn đặt ở đầu hay cuối cũng đều ổn nhưng bắt buộc một trong hai vị tr ny đều phải c cu tổng quan về xu hướng của bi.

V dụ phần tổng quan cho biểu đồ trn như sau:
Overall, the consumption of fish and chips declined over the period, whereas the amount of pizza and hamburgers that were eaten increased.

c. Đi vo chi tiết

Trong phần thn bi (body graph), chng ta sẽ đưa vo những thng tin cụ thể ghi trn biểu đồ. Điều tối quan trọng để tạo nn một đoạn thn bi l bạn phải biết nhm dữ liệu vo những giai đoạn, thời điểm hay tnh chất lin quan đến nhau.
Hy m tả đường c gi trị cao v nổi bật nhất trong suốt giai đoạn sau đ m tả tiếp đến cc gi trị giảm dần.
Hơn nữa, ta phải c so snh giữa cc dữ liệu với nhau (similarities and differences).

Trn đy l một số kinh nghiệm rất hữu ch mnh muốn chia sẻ về IELTS writing task 1. Nếu bạn muốn tm hiểu thm về cc kho học IELTS, hy đến với một trong trung tm luyện thi IELTS uy tn nhất ở H Nội như EL Academy để được tư vấn v luyện thi cng cc chuyn gia hng đầu về ngn ngữ đến từ nhiều nước trn thế giới như Mỹ, Canada, c...