Lộ trnh học v luyện thi IELTS cho cc bạn từ trnh độ cơ bản đến nng cao bao gồm:xy dựng v củng cố nền tảng, lập chiến lược gồm mục tiu v kỹ năng lm bi.
Để đạt được kết quả tốt, bạn nn luyện IELTS theo kế hoạch c tnh ton, từ bước xy dựng vốn kiến thức cơ bản, trau dồi kỹ năng cho cc dạng bi đến luyện đề.
Giai đoạn 1: Củng cố kiến thức nền tảng
Ở giai đoạn ny, người học v luyện IELTS, đặc biệt l với những ai luyện thi IELTS cấp tốc cần ưu tin củng cố lại :từ vựng v ngữ php. Cc kỹ thuật khi lm bi cho cả 4 kỹ năng Nhe- Ni - Đọc- Viết cũng cần bổ sung. V dụ, bạn cần biết đến cch đọc bắt , đọc lướt, đọc nhặt thng tin cho kỹ năng Reading; học viết cu phức đối với kỹ năng Writing để từ đ, luyện tập cc kỹ năng, nhất l đối với cc bạn đ v đang tham gia kha học IELTS Intensive.
Giai đoạn 2: Xy dựng chiến lược lm bi
Hon tất giai đoạn đầu tin , bạn nn tự đnh gi sự tiến bộ của mnh bằng một bi kiểm tra nghim tc . Sau khi lm bi test,nếu cảm thấy kiến thức nền đ tương đối vững, bạn đ c thể sẵn sng bước vo giai đoạn tiếp theo đ l rn luyện cc kỹ năng theo form của đề thi IELTS.
Ở giai đoạn ny, bạn nn luyện IELTS theo cấu trc chuẩn của đề thi v tăng cường cc ti liệu luyện thi IELTS dnh cho trnh độ cao hơn, c thể tương đương từ trnh độ Internsive trở ln.
Giai đoạn 3: Luyện v chữa đề thi
Ở giai đoạn ny, kiến thức cần được tổng hợp lại v đưa vo trải nghiệm để lm đề thi thật. Sau giai đoạn ny, bạn c thể xc định được mức điểm của mnh st với điểm thi thực.
Ở bất kỳ giai đoạn no, người học v luyện IELTS cần c những gio trnh, ti liệu luyện thi IELTS cập nhật kiến thức đng tin cậy, ph hợp. Thng tin về kỳ thi, đề thi IELTS được phổ biến dưới nhiều nguồn thng tin khc nhau nhưng khng phải tất cả đều chnh xc nn người học cần tham khảo v xem xt một cch kĩ cng. Tm l trong giai đoạn học IELTS cũng l một yếu tố quan trọng bởi nhiều bạn muốn được luyện đề v xem thử mnh đạt bao nhiu điểm trong khi sự tch lũy kiến thức v kỹ năng ở hai giai đoạn trước đ chưa đầy đủ.