ERP và các phần mềm điều hành rời rạc ( như những phần mềm kế toán, nhân sự, bảo hành, cung ứng,…) với sự dị biệt nhất là tính tích hợp. ERP là 1 phần mềm tổng thể duy nhất, các module của nó thực hiện những chức năng của những phần mềm điều hành rời rạc kia và các module này mang tính liên kết chặt chẽ mang nhau. ERP là đại quát thống nhất những module như một thân thể hoản chỉ. Và công ty nên nhận mặt rõ rang nâng cao ERP là phần mềm mô phỏng hoạt động của công ty theo các qui trình của công ty. Từ ngừng thi côngĐây muốn mang ERP chuẩn thì qui trình trong công ty phải chuẩn hóa trước lúc áp dụng ERP.

bây giờ doanh nghiệp được tổ chức nhân sự theo cơ cấu bộ phận, doanh nghiệp nhân sự như vậy có thể tiện dụng tác nghiệp, phân bố công tác, điều hành công tác thuận lợi để đạt được mục tiêu của đơn vị. Do đặc điểm của doanh nghiệp khác nhau nên cơ cấu nhân sự phòng ban này cũng sẽ hơi khác nhau.

Qui trình hoạt động của 1 đơn vị là cơ cấu phòng bạn sẽ chiều dọc hoặc ngang tùy theo mô hình kinh doanh, phân phối của tổ chức. 1 Qui trình sẽ bao gồm phổ biến bước, trong mỗi bước sẽ có 1 chức năng cụ thể, thông tin, dữ liệu của các bộ phận có thể được lưu chuyển và sử dụng tại các phòng ban khác. Những qui trình lại với thể liên kết của phổ quát phòng ban khác nhau. Điều này đề xuất yêu cầu thông báo phải mang tính nhất quán, ko được lệch lạc, việc méo mó dẫn đến sai xót kết quả của phổ thông bộ phận khác nhau. Những phần mềm điều hành rời rạc thường phục vụ cho hoạt động của một phòng, bộ phận đơn lẻ (như phòng buôn bán, phòng nhân sự, nguồn vốn kế toán...) và dữ liệu bị cô lập so có các phòng ban khác. Việc dùng thông báo của bộ phận này với phòng ban khác hoàn toàn thủ công và năng suất phải chăng, không kiểm soát được quyền truy hỏi cập của dữ liệu.

Nhưng với hệ thống quản lý erp thì các module dùng cho cho các bộ phận, nó là cầu nối quan hệ giữa các bộ phận trong qui trình. Nhờ vậy dữ liệu được luân chuyển giữa những bộ phận và được kiểm soát chặt chẽ. Các Thống kê mang thể trích xuất và tổng hợp trong khoảng bất cứ tư nhân, bộ phận sở hữu quyền hạn. Điều này cải thiện phổ quát năng suất lao động, lệch lạc kết quản, minh bạch thông báo đối sở hữu nhà điều hành.

Hệ thống điều hành chất lượng như chuẩn ISO sẽ chỉ ra cho bạn qui trinh rõ nét các qui trình trong công ty. Mang các nhà quản lý thì doanh nghiệp cung cấp kinh doanh luôn luôn minh bạch số liệu, kiểm soát được hoạt động của tổ chức là một điều khôn xiết quan trọng. Mang những Con số này thì họ với thể đề ra những kế hoạch phân phối thích hợp có tình hình thực tiễn. Tuy nhiên cũng giảm tải thời gian tổng hợp số liệu, dành thời kì ngừng thi côngĐây để định hướng, kiện toàn và lên kế hoạch kinh doanh sắp đến. Điều này thì hệ thống ERP phải chăng hơn rất nhiều so sở hữu các phần mềm quản lý rời rạc. Chọn lựa ERP sẽ là quyết định sáng suốt đối với những nhà điều hành.