Đối mang người gây sự nghiệp mà nhắc, ngành dẩu mỏ chẳng phải là lĩnh vực duy nhất có phổ biến thời cơ chất lượng, tất cả những ngành nghề có tiền đồ, mang tiềm lực đểu có dịp tốt, chuẩn bị để cho những bạn teen sở hữu tư tương, mang kiến thức nhà đất hoàn toàn có thể phát hiện 11Ó ra tay. Dân số chung cư 15 17 ngọc khánh ỏ trong và ngoài nưdc tang lên nhanh chóng, tất cả người đếu bắt dầu mong rằng cải
sở hữu rất nhiều các ví dụ của các người thành công, tạo ra được rộng rãi của cải, họ rành mạch không mù quáng.

Getty đã đề cập ông. là 1 tư nhân khoan giếng bắt đầu cuộc sông vối ngành dầu mỏ nhà đất dầu mỏ ngành nghề nay vẫn là nguồn lợi nhuận chính yếu của mình. Ông vô cùng buồn lúc thuê nhà 102 thái thịnh phát hiện ra rằng, rất nhiều thanh niên ngày nay đã mang quan niệm: thời đại của các tư nhân khoan giếng đã qua lâu rồi. thực tiễn thì họ đã không chính xác, không chuẩn xác lầm lớn to.
Dầu mỏ là trang bị kỳ lạ, nó có thể xuất hiện ở nơi không thể mang nhất. Người khoan giếng hoàn toàn có thể tìm cảm thấy dầu mỏ ở rất nhiều nơi trên nước Mỹ địa ốc trỏ bắt buộc giầu với. Getty thừa nhận có rất nhiều mỏ dầu mà mọi người đã biết đều được phát hiện hoặc đã và đang được phát hiện. tuy thế còn với phần lớn mỏ dầu còn ẩn chứa khác lại chưa được những nhân viên thăm dò dầu mỏ để ý.
khi Getty bắt đầu khoan giếng, hầu hết người ai cũng nhắc rằng khu Oklahoma không thể mang dầu. Cũng với tư tưởng như vậy, ba bốn mươi năm trưốc thuê căn hộ mỹ đình plaza, các kỹ sư dầu mỏ luôn tin rằng: sẽ ko thể sở hữu dầu mỏ ở Washinhtơn, Aidehe, Aiehua hay Youta buộc phải đã ko thảm thương dò. các tư tưởng như vậy luôn ảnh hưởng tới việc điều tra dầu mỏ, vậy mà các lý luận này lại không được sự thật ủng hộ địa ốc vài năm trước nó đã bị tô" giác.