0963123900-Máy đầm bàn Jinlong 2.2Kw,Máy đầm bàn Jinlong 1.5Kw
máy đầm bàn Jinlong 1.5Kw

máy đầm bàn Jinlong 2.2Kw

máy đầm bàn chiết giang 0.75Kw

máy đầm bàn chiết giang 1.1Kw

máy đầm bàn chiết giang 1.5Kw

máy đầm bàn chiết giang 2.2Kw

máy đầm bàn chiết giang 2.2Kw

máy đầm bàn Mikasa chạy xăng động cơ Honda

máy mài sàn bê tông DMS250

máy mài sàn bê tông DMS350
Tời kéo mặt đất 0.5 tấn JK0.5

Tời kéo mặt đất 0.5 tấn JM0.5

Tời kéo mặt đất 1 tấn JK1

Tời kéo mặt đất 1 tấn JM1

Tời kéo mặt đất 1.5 tấn JK1.6

Tời kéo mặt đất 1.5 tấn JM1.6

Tời kéo mặt đất 10 tấn JM10

Tời kéo mặt đất 12 tấn JM12

Tời kéo mặt đất 16 tấn JM16

Máy nén khí Puma Đài Loan 1/2Hp

Máy nén khí Puma Đài Loan 10Hp

Máy nén khí Puma Đài Loan 1Hp

Máy nén khí Puma Đài Loan 15Hp

Máy nén khí Puma Đài Loan 20Hp

Máy nén khí Puma Đài Loan 2Hp

Máy nén khí Puma Đài Loan 30Hp

Máy nén khí Puma Đài Loan 3Hp

Máy nén khí Puma Đài Loan 5Hp

Máy nén khí Puma Đài Loan 7.5Hp

Máy nén khí Puma Trung Quốc 1/2Hp

Máy nén khí Puma Trung Quốc 10Hp

Máy nén khí Puma Trung Quốc 1Hp

Máy nén khí Puma Trung Quốc 15Hp

Máy nén khí Puma Trung Quốc 20Hp

Máy nén khí Puma Trung Quốc 2Hp

Máy nén khí Puma Trung Quốc 30Hp

Máy nén khí Puma Trung Quốc 3Hp

Máy nén khí Puma Trung Quốc 5Hp

Máy nén khí Puma Trung Quốc 7.5Hp

Đầu nén khí Puma 2Hp

Đầu nén khí Puma 3Hp

Đầu nén khí Puma 5Hp

Đầu nén khí Puma 7.5Hp

Đầu nén khí Puma 10Hp

Đầu nén khí Puma 15Hp

Đầu nén khí Puma 1Hp

Đầu nén khí Puma 20Hp

Máy nén khí ABAC 10Hp

Máy nén khí ABAC 20Hp

Máy nén khí ABAC 2Hp

Máy nén khí ABAC 3Hp

Máy nén khí ABAC 5.5Hp

Máy nén khí ABAC 7.5Hp

Máy nén khí ABAC 15Hp

Đầu nén khí ABAC 10Hp

Đầu nén khí ABAC 15Hp

Đầu nén khí ABAC 2Hp

Đầu nén khí ABAC 3Hp

Đầu nén khí ABAC 5.5Hp

Đầu nén khí ABAC 7.5Hp