+ Trả lời chủ đề
Trang 1 của 3
1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 30

Chủ đề: смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве Варкрафт 2016 uq1

 1. #1
  Bơm chìm nước thải, Máy bơm hút bùn, Thiết bị xử lý nước thải, Bơm chìm nước thải Tsurumi, Bơm chìm nước thải Pentax, Bơm chìm nước thải Ebara, Bơm chìm nước thải APP, Máy bơm hố móng, Máy bơm tõm, Máy bơm hút bùn Tsurumi, Máy bơm hút bùn Ebara, Máy bơm hút bùn Pentax, Máy bơm hút bùn APP, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 100B42.2, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 100B43.7, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 100B43.7H, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 100B45.5, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 100B47.5, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 150B411, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 150B415, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 50B2.4, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 50B2.4S, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 50B2.75, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 50B2.75S, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 80B21.5, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi HS2.4S, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi HS2.75S, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KRS2-100, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KRS2-150, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KRS2-80, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTZ21.5, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTZ22.2, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTZ23.7, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTZ31.5, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTZ32.2, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTZ33.7, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTZ35.5, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTZ411, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTZ43.7, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTZ45.5, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTZ47.5, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTZ611, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi KTZ67.5, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 0.4Kw, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 1.5Kw, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 11Kw, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 2.2Kw, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 3.7Kw, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 4Kw, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 5.5Kw, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 6Kw, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 7.5Kw,

 2. #2
  Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 9Kw, Máy bơm chìm nước thải Pentax DG100, Máy bơm chìm nước thải Pentax DG80, Máy bơm chìm nước thải Pentax DGT100 G2, Máy bơm chìm nước thải Pentax DGT80, Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT1000, Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT160, Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT210, Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT310, Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT400, Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT550, Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT750, Máy bơm chìm nước thải Pentax DP60G, Máy bơm chìm nước thải Pentax DP80G, Máy bơm chìm nước thải Pentax DPV100G2, Máy bơm chìm nước thải Pentax DX100, Máy bơm chìm nước thải Pentax DX80, Máy bơm chìm nước thải Pentax DXT100G2, Máy bơm chìm nước thải Pentax DXT80, Bơm chìm nước thải Ebara 18Kw, Bơm chìm nước thải Ebara 15Kw, Bơm chìm nước thải Ebara 11Kw, Bơm chìm nước thải Ebara 7.5Kw, Bơm chìm nước thải Ebara 5.5Kw, Bơm chìm nước thải Ebara 3.7Kw, Bơm chìm nước thải Ebara 3Kw, Bơm chìm nước thải Ebara 2.2Kw, Bơm chìm nước thải Ebara 1.5Kw, Bơm chìm nước thải Ebara 1.1Kw, Bơm chìm nước thải Ebara 0.75Kw, Bơm chìm nước thải Ebara 0.4Kw, Bơm chìm nước thải Ebara 0.25Kw, Bơm chìm nước thải Ebara 100DFA53.7, Bơm chìm nước thải Ebara 100DFJ53.7, Bơm chìm nước thải Ebara 100DL511, Bơm chìm nước thải Ebara 100DL515

 3. #3
  Bơm chìm nước thải Ebara 100DL518, Bơm chìm nước thải Ebara 100DLB55.5, Bơm chìm nước thải Ebara 100DLB57.5, Bơm chìm nước thải Ebara 100DLC57.5, Bơm chìm nước thải Ebara 100DML511, Bơm chìm nước thải Ebara 100DML515, Bơm chìm nước thải Ebara 100DML53.7, Bơm chìm nước thải Ebara 100DML55.5, Bơm chìm nước thải Ebara 100DML57.5, Bơm chìm nước thải Ebara 50DVS57.5, Bơm chìm nước thải Ebara 50DVS51.5, Bơm chìm nước thải Ebara 65DL51.5, Bơm chìm nước thải Ebara 80DL52.2, Bơm chìm nước thải Ebara 80DL53.7, Bơm chìm nước thải Ebara 65DF51.5, Bơm chìm nước thải Ebara 65DFA51.5, Bơm chìm nước thải Ebara 65DFJ51.5, Bơm chìm nước thải Ebara 65DL51.5, Bơm chìm nước thải Ebara 65DVS57.5, Bơm chìm nước thải Ebara 65DVS51.5, Bơm chìm nước thải Ebara 65DVS52.2, Bơm chìm nước thải Ebara 65DVS53.7, Bơm chìm nước thải Ebara 65DVSJ57.5, Bơm chìm nước thải Ebara 65DVSJ51.5, Bơm chìm nước thải Ebara 80DF51.5, Bơm chìm nước thải Ebara 80DF52.2, Bơm chìm nước thải Ebara 80DF53.7, Bơm chìm nước thải Ebara 80DFA51.5, Bơm chìm nước thải Ebara 80DFA52.2, Bơm chìm nước thải Ebara 80DFA53.7, Bơm chìm nước thải Ebara 80DFJ51.7, Bơm chìm nước thải Ebara 80DFJ52.2, Bơm chìm nước thải Ebara 80DFJ53.7, Bơm chìm nước thải Ebara 80DL52.2, Bơm chìm nước thải Ebara 80DL53.7, Bơm chìm nước thải Ebara 80DLC55.5, Bơm chìm nước thải Ebara 80DML52.2, Bơm chìm nước thải Ebara 80DVS52.2, Bơm chìm nước thải Ebara 80DVS53.7, Máy bơm chìm nước thải Ebara Best 3, Máy bơm chìm nước thải Ebara Best 4, Máy bơm chìm nước thải Ebara Best 4MA, Máy bơm chìm nước thải Ebara Best 5, Máy bơm chìm nước thải Ebara Best One MA, Máy bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 100, Máy bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 150

 4. #4

 5. #5
  Bơm hố móng Ebara 50DVSJ57.5, Bơm hố móng Ebara 50DVSJ51.5, Bơm hố móng Ebara 65DF51.5, Bơm hố móng Ebara 65DFJ51.5, Bơm hố móng Ebara 65DL51.5, Bơm hố móng Ebara 65DVS57.5, Bơm hố móng Ebara 65DVS51.5, Bơm hố móng Ebara 65DVS52.2, Bơm hố móng Ebara 65DVS53.7, Bơm hố móng Ebara 65DVSA57.5, Bơm hố móng Ebara 65DVSA51.5, Bơm hố móng Ebara 65DVSJ57.5, Bơm hố móng Ebara 65DVSJ51.5, Bơm hố móng Ebara 80DF51.5, Bơm hố móng Ebara 80DF52.2, Bơm hố móng Ebara 80DF53.7, Bơm hố móng Ebara 80DFA51.5, Bơm hố móng Ebara 80DFA52.2, Bơm hố móng Ebara 80DFA53.7, Bơm hố móng Ebara 80DFJ51.5, Bơm hố móng Ebara 80DFJ52.2, Bơm hố móng Ebara 80DFJ53.7, Bơm hố móng Ebara 80DL52.2, Bơm hố móng Ebara 80DL53.7, Bơm hố móng Ebara 80DLC55.5, Bơm hố móng Ebara 80DVS52.2, Bơm hố móng Ebara 80DVS53.7, Bơm hố móng Ebara 100DML52.2, Bơm hố móng Ebara BEST 3, Bơm hố móng Ebara BEST 3 MA, Bơm hố móng Ebara BEST 4, Bơm hố móng Ebara BEST 4 MA, Bơm hố móng Ebara BEST 5, Bơm hố móng Ebara BEST One MA, Bơm hố móng Ebara DW VOX 100, Bơm hố móng Ebara DW VOX 150, Bơm hố móng Ebara DW VOX 200, Bơm hố móng Ebara DW VOX 300, Bơm hố móng Ebara DW VOX M100A, Bơm hố móng Ebara DW VOX M150A, Bơm hố móng Ebara RIGHT 100, Bơm hố móng Ebara RIGHT 100 MA, Máy bơm hố móng Pentax DG100, Máy bơm hố móng Pentax DG80, Máy bơm hố móng Pentax DG80, Máy bơm hố móng Pentax DGT80, Máy bơm hố móng Pentax DMT1000, Máy bơm hố móng Pentax DMT160, Máy bơm hố móng Pentax DMT210, Máy bơm hố móng Pentax DMT310, Máy bơm hố móng Pentax DMT400, Máy bơm hố móng Pentax DMT550, Máy bơm hố móng Pentax DMT750, Máy bơm hố móng Pentax DP60G, Máy bơm hố móng Pentax DP80G, Máy bơm hố móng Pentax DPV100G, Máy bơm hố móng Pentax DX100, Máy bơm hố móng Pentax DX80, Máy bơm hố móng Pentax DXT100G2, Máy bơm hố móng Pentax DXT80, Bơm hố móng Pentax 1.05Kw, Bơm hố móng Pentax 1.1Kw, Bơm hố móng Pentax 1.35Kw, Bơm hố móng Pentax 1.5Kw, Bơm hố móng Pentax 2.2Kw, Bơm hố móng Pentax 3.7Kw, Bơm hố móng Pentax 7.5Kw, Máy bơm nước hố móng Tsurumi 100B42.2, Máy bơm nước hố móng Tsurumi 100B43.7, Máy bơm nước hố móng Tsurumi 100B43.7H, Máy bơm nước hố móng Tsurumi 100B45.5, Máy bơm nước hố móng Tsurumi 100B47.5, Máy bơm nước hố móng Tsurumi 150B411, Máy bơm nước hố móng Tsurumi 150B415, Máy bơm nước hố móng Tsurumi 50B2.4,

 6. #6

 7. #7
  Bơm tõm Ebara 0.4Kw, Bơm tõm Ebara 65DFA51.5, Bơm tõm Ebara 100DFA53.7, Bơm tõm Ebara 100DFJ53.7, Bơm tõm Ebara 100DL511, Bơm tõm Ebara 100DL515, Bơm tõm Ebara 100DL518, Bơm tõm Ebara 100DLB55.5, Bơm tõm Ebara 100DLB57.5, Bơm tõm Ebara 100DLC57.5, Bơm tõm Ebara 100DML511, Bơm tõm Ebara 100DML515, Bơm tõm Ebara 100DML53.7, Bơm tõm Ebara 50DML55.5, Bơm tõm Ebara 50DML57.5, Bơm tõm Ebara 50DVS57.5, Bơm tõm Ebara 50DVS51.5, Bơm tõm Ebara 50DVSA57.5, Bơm tõm Ebara 50DVSA51.5, Bơm tõm Ebara 50DVSJ57.5, Bơm tõm Ebara 50DVSJ51.5, Bơm tõm Ebara 65DF51.5, Bơm tõm Ebara 65DFA51.5, Bơm tõm Ebara 65DFJ51.5, Bơm tõm Ebara 65DL51.5, Bơm tõm Ebara 65DVS57.5, Bơm tõm Ebara 65DVS51.5, Bơm tõm Ebara 65DVS52.2, Bơm tõm Ebara 65DVS53.7, Bơm tõm Ebara 65DVSA57.5, Bơm tõm Ebara 65DVSA51.5, Bơm tõm Ebara 65DVSJ57.5, Bơm tõm Ebara 65DVSJ51.5, Bơm tõm Ebara 80DF51.5, Bơm tõm Ebara 80DF52.2, Bơm tõm Ebara 80DF53.7, Bơm tõm Ebara 80DFA51.5, Bơm tõm Ebara 80DFA52.2, Bơm tõm Ebara 80DFA53.7, Bơm tõm Ebara 80DFJ51.5, Bơm tõm Ebara 80DFJ52.2, Bơm tõm Ebara 80DFJ53.7, Bơm tõm Ebara 80DL52.2, Bơm tõm Ebara 80DL53.7, Bơm tõm Ebara 80DLC55.5, Bơm tõm Ebara 80DML52.2, Bơm tõm Ebara 80DVS52.2, Bơm tõm Ebara 80DVS53.7, Bơm tõm Ebara BEST 3, Bơm tõm Ebara BEST 3 MA, Bơm tõm Ebara BEST 4, Bơm tõm Ebara BEST 4 MA, Bơm tõm Ebara BEST 5, Bơm tõm Ebara BEST One Ma, Bơm tõm Ebara DW VOX 100, Bơm tõm Ebara DW VOX 150, Bơm tõm Ebara DW VOX 200, Bơm tõm Ebara DW VOX 300, Bơm tõm Ebara DW VOX M100A, Bơm tõm Ebara DW VOX M150A, Bơm tõm Ebara RIGHT 100, Bơm tõm Ebara RIGHT 100 MA, Máy bơm tõm Pentax DG100, Máy bơm tõm Pentax DG80, Máy bơm tõm Pentax DGT100G2,

 8. #8
  Máy bơm tõm Pentax DGT80, Máy bơm tõm Pentax DMT1000, Máy bơm tõm Pentax DMT160, Máy bơm tõm Pentax DMT210, Máy bơm tõm Pentax DMT310, Máy bơm tõm Pentax DMT400, Máy bơm tõm Pentax DMT550, Máy bơm tõm Pentax DMT750, Máy bơm tõm Pentax DP60G, Máy bơm tõm Pentax DP80G, Máy bơm tõm Pentax DPV100G, Máy bơm tõm Pentax DX100, Máy bơm tõm Pentax DX80, Máy bơm tõm Pentax DXT100G2, Máy bơm tõm Pentax DXT80, Máy bơm tõm Pentax 1.05, Máy bơm tõm Pentax 1.1, Máy bơm tõm Pentax 1.35, Máy bơm tõm Pentax 1.5, Máy bơm tõm Pentax 2.2, Máy bơm tõm Pentax 3.7, Máy bơm tõm Pentax 7.5, Máy bơm tõm Tsurumi 100B42.2, Máy bơm tõm Tsurumi 100B42.2, Máy bơm tõm Tsurumi 100B43.7H, Máy bơm tõm Tsurumi 100B45.5, Máy bơm tõm Tsurumi 100B47.5, Máy bơm tõm Tsurumi 150B411, Máy bơm tõm Tsurumi 150B415, Máy bơm tõm Tsurumi 50B2.4, Máy bơm tõm Tsurumi 50B2.4S, Máy bơm tõm Tsurumi 50B2.75, Máy bơm tõm Tsurumi 50B2.75S, Máy bơm tõm Tsurumi 80B21.5, Máy bơm tõm Tsurumi HS2.4S, Máy bơm tõm Tsurumi HS2.75S, Máy bơm tõm Tsurumi KRS2-100, Máy bơm tõm Tsurumi KRS2-150, Máy bơm tõm Tsurumi KRS2-80, Máy bơm tõm Tsurumi KTZ21.5, Máy bơm tõm Tsurumi KTZ22.2, Máy bơm tõm Tsurumi KTZ23.7, Máy bơm tõm Tsurumi KTZ31.5, Máy bơm tõm Tsurumi KTZ32.2, Máy bơm tõm Tsurumi KTZ33.7, Máy bơm tõm Tsurumi KTZ35.5, Máy bơm tõm Tsurumi KTZ411, Máy bơm tõm Tsurumi KTZ43.7, Máy bơm tõm Tsurumi KTZ45.5, Máy bơm tõm Tsurumi KTZ47.5, Máy bơm tõm Tsurumi KTZ611, Máy bơm tõm Tsurumi KTZ67.5, Máy bơm chìm nước thải Tsurumi 0.75kw, Máy bơm tõm Tsurumi 0.4Kw, Máy bơm tõm Tsurumi 0.75Kw, Máy bơm tõm Tsurumi 1.5Kw, Máy bơm tõm Tsurumi 11Kw, Máy bơm tõm Tsurumi 2.2Kw, Máy bơm tõm Tsurumi 3.7Kw, Máy bơm tõm Tsurumi 4Kw, Máy bơm tõm Tsurumi 5-5Kw, Máy bơm tõm Tsurumi 6Kw

 9. #9

 10. #10
  Liên Hệ:

  Hữu Bản – 0973.073.607 – 0917.073.607 – 0916.883.365

  Xuân Hòa: 0985.86.33.44 – 0915.88.03.09

  Hữu Khánh: 0963.123.900

  CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG

  Trụ sở: Tổ Dân Phố Thống Nhất, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

  ĐT: 0462.598.613 – 0432.000.686 – Fax: 0432.000.699 – Web: Thanglongvn.com

  Gọi Hữu Bản – 0973.073.607 – 0916.883.365

  Email:Huuban26886@gmail.com

  Skyper: Maymoc369

  Zalo: Maymoc369

  * Ứng dụng :

  -Bơm hệ thống xử lý nước sạch cho các khu công nghiệp và chung cư

  - Bơm hệ thống tưới tiêu thủy lợi

  - Bơm chìm, bơm chìm khai thác nước ngầm

  - Bơm hố móng, bơm cát, bơm bùn tuần hoàn, bơm nước mặn

  - Bơm bùn hố móng công trinh, bơm bùn đặc,....

  - Bơm thoát nước tầng hầm, bơm bể lắng, bơm hố thu, bơm chìm chống ngập

  úng trong các tòa nhà, công trình giao thông, hầm mỏ. Bơm nướcthải chuồngtrại chăn nuôi gia súc

  * Sản phẩm thông số :

  HS2.4S, HS2.75S, KTZ21.5, KTZ31.5, KTZ22.2, KTZ32.2, KTZ23.7, KTZ33.7, KTZ43.7, KTZ35.5, KTZ45.5, KTZ47.5, KTZ67.5, KTZ411, KTZ611, KTZ615, KRS2-80, KRS2-100, KRS2-150

  * Các model dòng bơm thải khác- Bơm thải có khớp nối nhanh Tsurumi – Nhật, TOS50B2.75, TOS100B43.7, TOS150B47.5, TOS100B45.5, TOS150B 411, TOS150B415….
  -Bơm thải có thanh ray: DMT160 (1.1kw), DMT210 (1.5kw), DMT310 (2.2kw), DMT550 (4kw),DMT750 (5.5kw), DMT1000 (7.5kw)* Ngoài ra Công ty còn cung cấp :

  - Máy bơm nước thải Tsurumi KTZ, KRS
  - Máy bơm trục ngang của Italy, Matra dòng CM, bơm bù áp Italy

  - Bơm chìm giếng khoan, bơm hỏa tiễn Italy 4S, 6S,
  - Máy bơm xăng Tohatsu
  - Máy nén khí – Đài Loan – Trung Quốc
  - Máy cắt uốn sắt Toàn Phong Trung Quốc GQ, GW
  - Máy đầm dùi bê tông, máy đầm dùi cầm tay, đầm bàn
  - Palăng cáp điện, tời kéo Trung Quốc, Nhật Bản…
  - Máy trộn bê tông, thùng trộn, phun vữa, bơm vữa Trung Quốc..
  - Máy mài sàn, máy trà sàn, máy đục, búa đục phá bê tông Trung Quốc

  Gọi Hữu Bản – 0973.073.607 – 0916.883.365

  Email:Huuban26886@gmail.com

  Skyper: Maymoc369

  Zalo: Maymoc369

  CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG

  Trụ sở: Tổ Dân Phố Thống Nhất, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

  HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI 24/24: 0973.073.607 – 0917.073.607

  Tel: 0462.598.613 – 0432.000.686 Fax: 043.200.699, Website: Thanglongvn.com
  Bơm hút bùn Ebara 50 DVSA 5.75, Bơm hút bùn Ebara 50 DVSA 51.5, Bơm hút bùn Ebara 50 DVSJ 5.75, Bơm hút bùn Ebara 50 DVSJ 5.75, Bơm hút bùn Ebara 65 DF 51.5, Bơm hút bùn Ebara 65 DFA 51.5, Bơm hút bùn Ebara 65 DFJ 51.5, Bơm hút bùn Ebara 65 DL 51.5, Bơm hút bùn Ebara 65 DVS 5.75, Bơm hút bùn Ebara 65 DVS 51.5, Bơm hút bùn Ebara 65 DVS 52.2, Bơm hút bùn Ebara 65 DVS 53.7, Bơm hút bùn Ebara 65 DVSA 5.75, Bơm hút bùn Ebara 65 DVSA 51.5, Bơm hút bùn Ebara 65 DVSJ 5.75, Bơm hút bùn Ebara 65 DVSJ 51.5, Bơm hút bùn Ebara 80 DF 51.5, Bơm hút bùn Ebara 80 DF 52.2, Bơm hút bùn Ebara 80 DF 53.7, Bơm hút bùn Ebara 80 DFA 51.5, Bơm hút bùn Ebara 80 DFA 52.2, Bơm hút bùn Ebara 80 DFA 53.7, Bơm hút bùn Ebara 80 DFJ 51.5, Bơm hút bùn Ebara 80 DFJ 52.2, Bơm hút bùn Ebara 80 DFJ 53.7, Bơm hút bùn Ebara 80 DL 52.2, Bơm hút bùn Ebara 80 DL 53.7, Bơm hút bùn Ebara 80 DLC 55.5, Bơm hút bùn Ebara 80 DVS 52.2, Bơm hút bùn Ebara 80 DVS 53.7, Bơm hút bùn Ebara BEST 3, Bơm hút bùn Ebara BEST 3 MA, Bơm hút bùn Ebara BEST 4, Bơm hút bùn Ebara BEST 4 MA, Bơm hút bùn Ebara BEST 5, Bơm hút bùn Ebara BEST ONE MA

+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài