PDA

Xem bản đầy đủ : những cạm bẫy đang rình rập trong thị trường địa ốccuaninh92
08-17-2016, 08:55 PM
Trong thòi gian chiến tranh, Getty luôn phụ trách lĩnh vực của xưởng Spata. Trước khi chiến tranh giành kết thúc, trường phi hành Spata đã huấn luyện hơn 1700 phi hành gia chuyên nghiệp. Còn máy bay địa ốc nội thất vì thế xưởng cung cấp ra thì nhiều vô đề cập thuê căn hộ 15 17 ngọc khánh.
Ky lục phân phối của tổ chức spata bất động sản các công hiến của nó với chiến giành dã dược nhà nước tán thưởng. và Getty ỏ lại xương cho đên năm 1948, bô sung phương hương cho xương trong thời bình, đôi thành san xuất xe moóc Nhà ở trong thời gian khó khàn. Sau đấy, ông lại qua trỏ lại có ngành mà Gettv thích hợp nhất - lĩnh vực dầu mô.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRu1Y7Lubc4mev98N0wRcg7BhfFrHdzz ywYh1QeCyXMFf3bGlWR
lúc dó, mây công ịy dẩu mỏ của mình dã khiến ăn phát đạt hơn trước, quy mô cũng lớn hơn địa ốc đây là cơ hội thành công đê mơ rộng cung cấp. lúc chiến đoạt, nưóe Mỹ đã vận dụng hết phần lớn dầu bất động sản sau dại chiến, thuê chung cư 102 thái thịnh lượng lãng phí dầu mỏ trên thế giối lại còn nhiểu hơn phần lớn. những người khảo sát dầu mỏ bắt đầu đi mua mỏ dầu mới ỏ khắp nơi - Canada, Trung Nam Mỹ, châu Phi bất động sản cả Trung Đông. dù bạn sở hữu gọi nó là trực giác, là giác quan thứ 6, là vận may thì đều được. Getty cho rằng đến Trung Đông mối là khu sở hữu nhiều tiên đồ nhất. Năm 1930, suýt nữa Getty díí thuê dược 1 khuôn viên dầu mỏ ở Trung Đông tuy vậy ông lại bỏ mất cơ hội. Bây cách quan sát thiên văn bất động sản ông có 3 cái thuyền du lịch, dòng lớn nhất dài 260 thước Anh, nặng 1500 tấn bất động sản với 45 thuỷ thủ. vì có điều kiện như vậy nên Getty thuê nhà mỹ đình plaza xin tình nguyện chuyên dụng cho cho hải quân Mỹ. tuy thế siêu buồn rằng họ lại dứt khoát nói rằng: Hải quân ko buộc phải lắm một thương gia đã sang tuổi trung niên, trừ lúc ngài mong được khiến cho công việc hành chính trong căn cứ ở ven biển. không còn phương pháp nào khác, ông đành xin gặp ngài Tham mưu trưởng hải quân bất động sản cầu xin ông ta. Getty kể có ông ta rằng mình đang muốn làm 1 nhiệm vụ trên biển.